Sunday, June 11, 2017

Tình thế của một dân tộc vay mượn (bài 3)

 Lê Văn Tích           Một cá nhân, một công ty hay một quốc gia, trong buổi “sơ khai”, mấy ai tránh được chuyện vay mượn và nhờ vả. Nó như là mối liên hệ tương hỗ tất yếu để duy trì sự tồn tại và phát triển từ thế hệ trước sang thế hệ sau … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment