Monday, July 10, 2017

Bàn về nhân vật Lưu Kỷ

Đặng Thanh Bình Trong bài Bàn về nhân vật Tông Đản tôi có đưa ra lập luận rằng qua những ghi chép của sách sử phương bắc, chúng ta thấy 2 việc: thứ nhất trong sự hiểu biết của các sử gia nhà Tống không tồn tại vị tướng lĩnh có danh xưng Tông Đản … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment