Wednesday, July 5, 2017

Những hiểu biết mới về Lương Tuấn Tú

  Khổng Đức Thiêm  Một dũng tướng trong sự nghiệp đánh dẹp Thanh phỉ Lương Tuấn Tú sinh năm 1836 tại Nghi Bố (khi đó Nghi Bố thuộc tổng Tĩnh Oa, châu Thạch An, phủ Hòa An; sau Nghi Bố cùng Nà Sắc, Quảng Trù, Sóc Giang, Xuân Trù lập thành tổng Hà Quảng thuộc … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment