Tuesday, July 4, 2017

Phan Thanh Giản- Kẻ bán nước được dựng đền thờ

Bàn thờ Phan Thanh Giản trong đền thờ ở Ba Tri, Bến Tre Tiêu  Nói tới “bán nước” thì dân nước mình nghĩ ngây tới Trần Ích Tắc thời Trần chống giặc Nguơn. “Ả Trần” thì khỏi tranh cãi, ô danh muôn thuở rồi, mặc dầu “Ả Trần” nầy không có làm mất tấc đất … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment