Wednesday, May 18, 2016

Cổ vật cung đình Huế: một thời vàng son

Kim Ngọc Bảo Tỷ “Sắc mệnh chi bảo” thời vua Minh Mạng (ảnh chụp lại từ sách “Kim Ngọc Bảo Tỷ của hoàng đế và vương hậu triều Nguyễn Việt Nam”) Đại Dương dantri.com.vn Triều đại phong kiến vua Nguyễn cuối cùng tại Huế đã trải qua với bao biến cố lịch sử. Hàng vạn … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment