Thursday, May 26, 2016

Vài ghi chú về lịch sử Việt Nam thời thuộc Đường (bài 2)

Đặng Thanh Bình Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát một vài sự kiện nữa diễn ra tại An Nam thời thuộc Đường. Cụ thể là khảo sát về thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa của Đỗ Anh Hàn và đánh giá các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời bắc thuộc … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment