Sunday, August 28, 2016

Sơ lược về nguồn gốc một số địa danh miền Nam

Hồ Đình Vũ   Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã ở đó, đã nghe nói tới hoặc đã đọc được ở đâu đó… riết rồi những địa danh đó trở thành quen thuộc; nhưng chắc ít khi mình có dịp tìm hiểu tại sao nó có tên như vậy?   … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment