Sunday, May 28, 2017

Đâu là ý nghĩa câu ca dao “Tiếc thay cây quế giữa rừng…”

Tôn Thất Thọ       Sử cũ chép rằng, vua Trần Nhân Tông (1278 – 1293 sau khi đã truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông (1293 – 1314) đã lên tu ở núi Yên Tử. Mến cảnh núi sông, ông  thường  đi du ngoạn các nơi,có lần vào đến đất Chiêm Thành. Trong thời … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment