Tuesday, May 2, 2017

Có hay không chế độ Phong Kiến ở Việt Nam?

  Tôn Thất Thọ  Trong một bài viết đăng trên một Diễn đàn khoa học, ông Phạm Trọng Chánh, GS-TS Khoa học Viện Đại Học Paris V khi bàn về hai chữ “Phong kiến”  đã cho rằng: “Về chữ Phong Kiến, dịch từ chữ Fesodale của Pháp. Phong kiến là chế độ nhà vua phong … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment