Friday, May 12, 2017

Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu Tống Thị Lan

Thiên Thọ Lăng (Lăng Vua Gia Long) Photo: Tống Mai Tôn Thất Tài VÀI NÉT VỀ DÒNG HỌ TỐNG Cũng như các dòng họ khác theo Chúa Nguyễn vào Nam để lập nghiệp và khai phá đất phương Nam kể từ Nguyễn Hoàng hầu hết đều có Tổ Quán tại Tĩnh Thanh Hóa, dòng họ … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment