Tuesday, May 2, 2017

Bàn về gốc tích của Lý Thường Kiệt

Đặng Thanh Bình 1.Văn bia đền Ngọ Xá (Thanh Hoá) do Nhữ Bá Sĩ soạn năm 1876 viết: “Thái úy người phường Thái Hòa hữu thành Thăng Long, họ Lý tên Thường Kiệt, còn gọi là Tuấn, tự Thường Kiệt hoặc khi xuất thân lấy tên tự để gọi.Các vị tiên tổ chức phẩm hàm … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment