Wednesday, May 10, 2017

Bàn về câu chuyện “cành đào Nguyễn Huệ”

  Tôn Thất Thọ               Trong lịch sử văn học đã có khá nhiều sự kiện hoặc nhân vật lịch sử đã được văn học hóa dưới hình thức tiểu thuyết,diễn thành thơ ca hay biểu diễn sân khấu. Sự kiện Quang Trung Nguyễn Huệ đánh thắng quân Thanh vào … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment