Thursday, February 9, 2017

Lý Chiêu Hoàng- nữ hoàng bất hạnh

Vĩnh Liêm Trong lịch sử Việt Nam có hai vị nữ vương mà tên tuổi và vị trí cuả họ hoàn toàn trái ngược nhau, đó là Trưng Nữ Vương và Lý Chiêu Hoàng. Nếu Trưng Nữ Vương (TrưngTrắc) được tôn vinh là vị nữ anh hùng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment