Wednesday, February 8, 2017

Xứ Bắc Hà thời Lê mạt

cảnh phim Đêm hội Long Trì   Kiến Hào Nói về triều Lê Trung Hưng ( 1533 – 1786 ), khi Chúa Trịnh Tùng giúp vua Lê Thế Tông lấy lại kinh thành Thăng Long năm 1592, bắt giết cha con Mạc Mậu Hợp và đuổi dư đảng họ Mạc chạy lánh lên Cao Bằng, … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment