Tuesday, April 11, 2017

Văn minh phương Tây: Cuộc sống thời Trung Cổ

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập I. Cuộc Sống Thời Trung Cổ Nạn đói, bệnh tật và tuổi thọ trung bình ngắn đã định hình nên niềm tin thời Trung cổ. Nơi Cái Chết Màu Đen ngự trị (dịch hạch thế kỷ 13) và quần chúng nhân dân đói khổ mơ về mơ về … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment