Friday, April 14, 2017

Văn minh phương Tây: Cuối thời kỳ Trung Cổ (TK 14, 15)

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập Đó là khoảng thời gian chiến tranh liên miên. Nổi loạn trong thành thị và dị giáo trong Nhà thờ, 1 quảng thời gian đầy xung đột cay đắng, cả trong và ngoài nước, khi con người bắt đầu nắm lấy vận mệnh cuộc đời mình “Cuối thời … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment