Thursday, July 28, 2016

Dân Tộc Palestine và những thăng trầm lịch sử

I)- Dân tộc Palestine trước Công-nguyên 1)- Lịch sử tên gọi nguyên thuỷ Palestine Tên gọI Palestine được nhắc tới đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Xuất Hành (Exodus: năm 1225 TCN) là Philistin. Dân Ít-ra-en ra đi: “17 Khi Pha-ra-ô thả cho dân đi, Thiên Chúa không dẫn họ theo ngả đường … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment