Wednesday, July 27, 2016

Thế phong thủy của các kinh đô Việt Nam

 GS.TS  Cao Ngọc Lân (Đại học Quốc tế Thành công Đài Loan) 1. Phong Châu – Kinh đô của nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương Lộc Tục Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ, truyền ngôi cho con là Sùng Lãm Lạc Long Quân. Lạc Long Quân phong cho con trưởng làm vua … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment