Thursday, September 15, 2016

Đảng CNRP chống phá Việt Nam và lịch sử vùng đất Nam Bộ

Việt Nguyễn Những năm gần đây, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá Việt Nam như đốt cờ Tổ quốc trước Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, kỳ thị người Việt, gây rối khu vực biên giới. Hành động của các nghị sĩ đảng CNRP là … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment