Tuesday, September 6, 2016

Thờ Mẫu của người Việt- Tôn giáo hay Tín ngưỡng

Huỳnh Thiệu Phong  (1) . Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Sự đa dạng này không những không tạo ra bất kỳ sự xung đột nào trong cộng đồng các tộc người ở nước ta mà trái lại, càng góp phần làm cho văn hóa dân tộc thêm phần đa dạng … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment