Monday, November 28, 2016

Tiền thật, tiền giấy, và chuyện về Hồ Quý Ly

Phạm Hải Vũ Ai đọc lịch sử Việt nam không thể quên một giai đoạn của đất nước gắn liền với cái tên Hồ Quý Ly. Kỷ trị vì của Hồ Quý Ly bắt đầu bằng việc cướp ngôi nhà Trần và kết thúc bằng việc Việt nam bị nhà Minh xâm lược. Đất nước … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment