Sunday, November 27, 2016

Vài đặc trưng của người Việt (tiếng cười và tư tưởng yêu nước)

   Đặng Thanh Bình Tiếng cười của người Việt Trong bài Gì cũng cười của Nguyễn Văn Vĩnh (Đông Dương Tạp chí, năm 1914) viết: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, phải cũng hì … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment