Thursday, November 17, 2016

Vua Khải Định, hình ảnh và sự kiện

Võ Hương  An Lời thưa Có thân hữu hỏi tôi tại sao chọn đề tài về Vua Khải Định? Dường như câu hỏi hàm ý thắc mắc rằng Vua Khải Định đâu phải là một khuôn mặt đáng chú ý trong lịch sử, và triều đại của ông có gì đặc biệt đâu để quan … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment