Tuesday, December 20, 2016

Bàn thêm về quê hương của Ngô Quyền

Đặng Thanh Bình Trong bài Bàn về quê hương của Ngô Quyền tôi cố gắng chứng minh, tất cả những giả thuyết từ trước tới nay, đều có thể đúng, không có một giả thuyết nào là ưu trội hơn cả. Trong bài này, chúng ta sẽ làm rõ hơn một số sự kiện quan … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment