Sunday, December 18, 2016

Tính cách người cai trị trong lịch sử Việt Nam

Vương Trí Nhàn Khi miêu tả các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, các nhà sử học hôm nay thường chỉ ghi chép những điều tốt đẹp mà không ghi những mất mát đau thương mà chiến tranh mang lại. Mà mất mát đau thương nhất của chiến tranh ở VN là gì? Là cả … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment