Wednesday, December 28, 2016

Tìm hiểu về con người vua Tự Đức

Hồ Bạch Thảo Trong các vua nhà Nguyễn, Tự Đức làm vua lâu nhất; lên ngôi vào năm 1848, thăng hà vào năm 1883, tổng cộng 36 năm. Trong thời gian trị vì, Pháp xâm lăng Việt Nam, loạn lạc xảy ra khắp nơi, trách nhiệm của nhà vua đối với lịch sử thật lớn … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment