Thursday, December 29, 2016

Sự sụp đổ của các nước Cộng Sản Đông Âu

Phạm Văn Tuấn 1- Ba Lan  Ba Lan là một lãnh thổ bằng phẳng nằm tại miền trung của châu Âu, rộng bằng nước Mễ Tây Cơ và có dân số là 37 triệu người. Từ 1,000 năm về trước và qua thời Trung Cổ, Ba Lan đã là một vương quốc quan trọng cho … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment