Thursday, December 22, 2016

Sự thật trong việc Pháp giúp Nguyễn Ánh khôi phục miền nam

Võ Thu Tịnh BỐI CẢNH LỊCH SỬ Ở Tây Sơn, miền Trung, năm 1771, anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ nổi dậy, chiếm được Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận ở phía nam và Quảng Nghĩa phía bắc. Trịnh Sâm liền sai Hoàng Ngũ Phúc (tước Việp quận công, tức quận Việp) đem quân vào … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment