Wednesday, December 28, 2016

Thủ phác họa chân dung người lính ngày xưa

Đào Đức Nhuận Hơn bốn ngàn năm lập quốc, ngay từ những năm tháng sơ khai, dân tộc ta đã phải đương đầu với tai họa chiến tranh.  Cuộc chiến đấu vệ quốc đầu tiên của dân tộc Việt Nam xảy ra dưới thời Hồng Bàng, cách nay hơn 4 ngàn năm. Truyền thuyết kể … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment