Friday, December 16, 2016

Vài tổ chức cộng đồng của người Việt (làng)

  Đặng Thanh Bình Trong bài Quan hệ nhà nước – làng xã: Quá trình lịch sử và bài học kinh nghiệm của tác giả Nguyễn Quang Ngọc viết: “Trên đất nước ta đã diễn ra quá trình tan rã của công xã thị tộc và thay vào đó là quá trình hình thành công … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment