Tuesday, December 27, 2016

Diễn trình về chính sách của vua Minh Mạng đối với Thiên chúa giáo (1820-1840)

  Lê Văn Viện[1] Bối cảnh lịch sử, quan hệ ngoại giao Việt Nam dưới thời vua Minh Mạng Vào những thập kỉ 30,40 thế kỉ XIX, hoạt động của các thương thuyền và lực lượng hải quân của các nước phương Tây rầm rộ ở các vùng biển Ấn Độ Dương và Đông Nam … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment