Monday, December 26, 2016

Người Việt Nam thế kỷ XIX qua lăng kính một sử gia Nhật Bản

Nguyễn Mạnh Sơn Pháp Việt giao binh ký – Một tài liệu quý cho sự tu sử nước nhà Pháp Việt giao binh ký là cuốn sách chép cuộc chiến tranh của nước Việt Nam với nước Pháp từ những năm đầu triều Nguyễn đến những năm 1880. Nội dung cuốn sách chủ yếu xoay … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment