Tuesday, March 21, 2017

Bản tuyên bố về lịch sử vương triều Mạc (bài 5)

Nguyễn Xuân Lung Phần V: Sự kiện số IV VẤN ĐỀ ĐẦU HÀNG CỦA NHÀ MẠC  Sự kiện diễn ra tại biên giới Đại Việt cuối năm 1540, nhà Mạc đầu hàng nhà Minh là sự thật, được cả sử ta, sử Minh ghi chép. “Đại Việt sử ký toàn thư” chép sự kiện trên như … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment