Tuesday, March 21, 2017

Bản tuyên bố về lịch sử vương triều Mạc (bài 6)

Nguyễn Xuân Lung Phần VI: Sự kiện số V   NHỮNG DIỄN BIẾN XUNG QUANH VIỆC NHÀ MẠC RỜI THĂNG LONG NĂM 1592 VÀ SỐ PHẬN VUA MỤC TÔNG MẠC MẬU HỢP           Ở góc độ người đọc sử, sự kiện năm 1592 của nhà Mạc được sử ghi chép logic và hoàn chỉnh. Sân khấu chính trị … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment