Wednesday, March 29, 2017

Văn minh phương Tây: vùng Lưỡng Hà

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập     Một nền văn minh vĩ đại đã hình thành ở Trung Đông từ các khu định cư ở vùng Crescent Màu Mỡ. Nơi an tọa của vị thánh siêu quần, chủ nghĩa siêu thực linh thiêng và chủ nghĩa thực dụng tàn nhẫn. Nơi chúng ta … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment