Thursday, March 30, 2017

Văn minh phương Tây: Alexander Đại Đế và Kỷ Nguyên Hy Lạp hóa

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập I . Alexan Đại đế (332TCN) Ông tìm kiếm sự vĩ đại trong bất kỳ việc gì mình làm. Chỉ trong vòng vài năm ông thống trị toàn bộ thế giới. Được nhiều người coi là vị thánh chứ không phải con người. Khi ra đi, ông … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment