Monday, March 27, 2017

Đi xem chiếm hạm Nga ở Vịnh Cam Ranh tháng 4 năm 1905

Vĩnh Sính      Vạn dân nô lệ cường quyền hạ, Bát cổ văn chương túy mộng trung. -Phan Châu Trinh, “Chí thành thông thánh”, 1905  Văn chương tám vế mơ màng, Muôn dân nô lệ dưới chân cường quyền –     V.S. dịch  Chiến tranh Nhật-Nga chính thức bắt đầu từ đầu ngày 10 … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment