Wednesday, March 29, 2017

Thời kỳ Tam Quốc ở ở Triều Tiên

Lý Xuân Chung Khoảng thế kỷ II TCN, WiMan (Vệ Mãn) mở rộng thế lực ở phía Tây, lật đổ thế lực cũ và lập ra triều đại mới là WiManJoseon. Sau khi WiMan dựng triều đại mới thì hàng loạt các tiểu vương quốc thuộc vùng Manju và phía Nam bán đảo được dựng … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment