Tuesday, March 21, 2017

Bản tuyên bố về lịch sử vương triều Mạc (bài 4)

Nguyễn Xuân Lung Phần IV: Sự kiện số III NHÀ MẠC THÀNH CÔNG TRONG VIỆC ĐÒI LẠI ĐẤT ĐAI CHO  ĐẤT NƯỚC BỊ MẤT TỪ CÁC TRIỀU ĐẠI TIỀN NHIỆM  Dẫn giải: Cuốn “Đại Việt thông sử” được viện sử học xuất bản năm 2007 là một tác phẩm sử học viết theo thể kỷ truyện. Lịch … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment