Monday, June 6, 2016

Con đường tơ lụa trên biển thời Hán

Chử Bích Thu* Sự ra đời của con đường tơ lụa được đánh giá là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử quan hệ kinh tế – văn hoá giữa phương Đông và phương Tây thời cổ đại, vì thế nó đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả. Về … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment